Wist je dat..

de VS maar liefst 26% van werelds energie gebruikt, terwijl er maar 5% van de wereldbevolking woont?

Wie zijn er online?

We hebben 13 gasten online

Advertenties

E-mail

Zonnepanelen onverminderd populair!

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Op 1 maart opende Agentschap NL de SDE-subsidieregeling voor zonnepanelen van 1 tot 15 kilowatt (Zon-PV klein). Uit een eerste inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat de subsidie op zonnepanelen, net als voorgaande jaren, zeer populair is. De subsidiepot van 69 miljoen euro voor deze kleine zonnepanelen is ruim overtekend.

Zonnepanelen

Het beschikbare subsidiebedrag geeft ruimte voor de opstelling van 20 Megawatt elektriciteitsopw ekkingsvermogen. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is verheugd over deze - opnieuw - grote belangstelling. "Het toont aan dat er nog steeds veel mensen zijn die bereid zijn te investeren in duurzame energie. Dat doet me deugd."

17.000 aanvragen

In totaal zijn circa 17.000 aanvragen ingediend. Omdat er veel meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 1 maart tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Indiening van aanvragen blijft mogelijk tot duidelijk is dat het beschikbare budget volledig is toegewezen aan aanvragen die zijn ingeloot en die aan alle criteria voldoen. Omdat naar verwachting het budget wordt uitgeput met aanvragen van 1 maart, is de kans klein dat nieuwe aanvragen (ingediend na 1 maart) voor deze categorie gehonoreerd worden.

Subsidieregeling voor de grote zonnepanelen

De subsidieregeling voor de grote zonnepanelen van 15 tot 100 kilowatt opent 31 mei. Voor de grote zonnepanelen is een budget van 24 miljoen euro beschikbaar.

 

 

 Onze stelling is:

Zonnepanelen worden steeds goedkoper, daarom worden terugverdientijden zelfs zonder subsidie al interessant (< 10 jaar); zou u zonder subsidie in zonnepanelen investeren? Of zou u wel interesse hebben als de subsidieregeling voor duurzame energieopwekking wordt vergroot en vereenvoudigd?

 

Reageer op deze stelling!