Wist je dat..

je tot 50 euro op elektriciteitskosten kunt besparen door na het afsluiten van uw computer de stekker uit het stopcontact te halen?

Advertenties

Brandstofcel PDF Afdrukken E-mail


De brandstofcel kent iedereen wel, je hoort steeds vaker van de technologie met waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen.

In een brandstofcel reageren waterstof en zuurstof, waarbij elektriciteit en warmte vrijkomen. Momenteel wordt de brandstofcel nog nauwelijks toegepast, omdat er nog geen doorontwikkelde producten op de markt zijn.

Er bestaan diverse soorten brandstofcellen. De bedrijfstemperaturen variëren van 80 – 1.000 °C de verwachting is dat hoge opwekkingsrendementen voor elektriciteit haalbaar zijn. Voor toepassingen in de gebouwde omgeving is ook de vrijkomende warmte bruikbaar (warmtekrachtkoppeling). De elektriciteit wordt direct ter plaatse gebruikt of terug geleverd aan het openbare net. De warmte kan worden benut voor ruimteverwarming of verwarming van warm tapwater.  

De besparing met brandstofcellen is, uit praktijkervaring, nog niet bekend, maar algemeen wordt aangenomen dat forse besparingen haalbaar zijn. Door zowel de elektriciteit als de warmte te benutten, ontstaat en hoog energetisch totaalrendement. De verwachting is dat waterstof een belangrijke plaats zal innemen de komende jaren.